Cursus WordPress van start.

De cursus WordPress, verzorgt door Retail360 te Leek, is afgelopen dinsdagavond van start gegaan.

Onder de bezielende leiding van ondernemer Arjan Feenstra van retail360, werden 9 deelnemers de basisbeginselen van WP bijgebracht. Alhoewel de ervaring met het maken van websites per deelnemer verschilde, wisten Arjan en zijn twee secondanten er toch een geslaagde avond van te maken.
De komende week worden er nog twee cursussen verzorgt door Retaill360.

cursus wordpress bij Retail360

Pin It on Pinterest

Share This