De Noordenveldse Uitdaging start met Liewes en het Alzheimercafé

RODEN – Na bezoeken aan verschillende organisaties ligt er al een verscheidenheid aan vragen op het bordje van de Noordeveldse Uitdaging. Het bezoek aan het Alzheimercafé leverde niet één, maar meerdere uitdagingen op. De eerste uitdaging is aangegaan en er is een match uitgekomen. De uitnodigingen van het Alzheimercafé gaan per mail en via de pers. Voor de belangstellenden die geen mail hebben, worden de uitnodigingen rondgebracht door vrijwilligers. Dat kost veel tijd maar er is financieel geen ruimte om dit via de post te doen. De Noordenveldse Uitdaging verbond deze vraag met een oplossing: een match met Liewes Roden. Afgelopen week heeft Rianne Schortinghuis van het Alzheimercafé symbolisch de enveloppen overgedragen aan Hendrik Liewes. Liewes Roden gaat voor het komende jaar de verzending van de uitnodigingen die niet via de mail verstuurd kunnen worden voor haar rekening nemen. De vrijwilligers van het Alzheimercafé worden hierdoor ontlast. De afspraak tussen Liewes Roden en het Alzheimercafé was de eerste match in 2015 van de Noordenveldse Uitdaging. Er zullen nog heel veel volgen.

Pin It on Pinterest

Share This