Voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbelangenvereniging in Nieuw Roden

3 februari, voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbelangenvereniging in Nieuw Roden

‘Het idee is goed, maar hoe geven we er handen en voeten aan?’

bijeenkomst buurtbelangenverenigingScepsis over De Noordenveldse Uitdaging

NIEUW RODEN – De Noordenveldse Uitdaging. Dat is, simpel gesteld, een werkelijk prachtig initiatief om het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties efficiënter samen te laten werken. De Noordenveldse Uitdaging kan prachtige resultaten opleveren. Maar: er is ook scepsis. Of onwetendheid. Mensen denken bijvoorbeeld ten onrechte dat het een gemeentelijk instrument is om zo de subsidiekraan nóg meer dicht te draaien. En dus moest manager Tanja Haseloop aan de bak, onlangs in dorpshuis Nij-Roon. Hamvraag: het idee is prima, maar hoe krijgt het concreet vorm?

Haseloop had voor deze gelegenheid alle wijkbelangenverenigingen van de gemeente uitgenodigd en legde – hoe vaak zou ze dat ondertussen al gedaan hebben?- uit dat dit project met name bedoeld is om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven efficiënter te laten verlopen. De Noordenveldse Uitdaging als overkoepelend orgaan. Prima dus. Net als de resultaten die elders in het land, en al vanaf 1999, worden geboekt. Resultaten in de zin van handjes (klussen die geklaard zijn), spullen en andere ondersteuning. En dus moet dit in Noordenveld ook kunnen. ‘Bedrijven’, zo liet Tanja weten, ‘worden werkelijk overspoeld met sponsorverzoeken. Ze voelen zich soms net een wandelende portemonnee. Ze willen vaak wel, maar niet telkens en zeker niet alleen in geld. Met andere organisaties en bedrijven wellicht wel. De Noordenveldse Uitdaging geldt als paraplu. U hebt – als maatschappelijke organisatie- een vraag en heeft geen geld. Bovendien moet het de maatschappij iets bieden. Is dat zo, dan gaat De Noordenveldse Uitdaging aan de slag. Vrijwillig, met uitzondering van de manager, die voor een paar uurtjes per maand wordt betaald.

‘Steeds meer bedrijven sluiten aan. Liewes Roden bijvoorbeeld, verzendt dit jaar de post voor het Alzheimer Café. De Krant wil helpen bij het ontwerpen van flyers en posters en Holland en Van der Woude doet ook mee, en zo zijn er al veel meer.’ Haseloop had bewust de wijkbelangenverenigingen uitgenodigd. Simpelweg omdat deze verenigingen vaak prima ideeën hebben, maar geen of weinig budget. En dus wordt creativiteit en hulp gevraagd. De Noordenveldse Uitdaging kan ondersteunen. Voorbeeld. In de wijk De Hofsteden wil men een speelveld voor honden creëren de gemeente is al min of meer akkoord en buurtbewoners willen het werk doen. Gezocht wordt naar materiaal om het terrein af te bakenen. Iets voor de Noordenveldse Uitdaging dus. Zij weten – meer en meer- welk bedrijf bijvoorbeeld net nieuw hekwerk heeft geplaatst en met het oude in de maag zit. In Roderwolde heeft men een soort van eigen dorpskrantje. Het blijkt steeds lastiger dit krantje in de benen te houden. Een digitaal exemplaar is niet echt een optie, omdat veel oudere mensen dit krantje lezen. Is er een oplossing? Wie kan helpen? De bridgeclubs weten dat veel –wat oudere- mensen zich vervelen en zijn zelf op zoek naar nieuwe leden. Wie koppelt vraag en aanbod? Het dorpshuis in Altena wil bovendien wel eens af van de verouderde gordijnen. De Noordenveldse Uitdaging weet vast wel iemand of een ondernemer die stof over heeft en in het kader van ouderen die zich vervelen zal het formeren van een naaiploeg ook geen probleem zijn. Verschillende vraagstukken koppelen dus. Door de Noordenveldse Uitdaging. Prima initiatief, lijkt het. Van toegevoegde waarde voor de gemeente Noordenveld.

Toch was er wat scepsis. Achterdocht leek het soms wel. ‘Het wordt voor de gemeente wel gemakkelijk zo. Ze sturen iedereen die iets vraagt gewoon door naar de Noordenveldse Uitdaging. Hoeven ze nooit meer een subsidie te verstrekken’, zei een meneer uit de zaal. Iets anders: Haseloop vertelde dat ze een kleine vergoeding voor haar werkzaamheden ontvangt. Bovendien liet ze weten dat dit project 35 mille kost, aan organisatie- en opstartkosten. ‘Verdient u voor die paar uurtjes dan 35 mille?’ vroeg een man- ja, echt waar – zich hardop af. Kortom: nog niet iedereen was razend enthousiast. De polonaise werd nog niet ingezet. En dus is het wachten op meer matches. Pas dan zal iedereen zien dat de Noordenveldse Uitdaging heel veel kan bieden. En over de kosten van de manager; eigenlijk zou er een fulltime manager aangesteld moeten worden. Want zo groot is het project en bovendien maakt dat de slagingskans nóg groter. Haseloop bleef als altijd positief. ‘We gaan onverdroten verder. Ik heb prima opmerkingen uit de zaal gehoord. Binnenkort gaat onze website online en zullen we ons meer en meer gaan promoten. We timmeren aan de weg.’

Pin It on Pinterest

Share This