Zoekt u een match?

Zoekt u een match?

Op 21 november kunt u over uw vraag in gesprek gaan met ondernemers. WiN en de Noordenveldse Uitdaging organiseren een bijeenkomt voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties. Zoekt u hulp, advies, spullen of andere ondersteuning: meld u aan via steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl

 

Netwerkwerkbijeenkomst

 

Wat: netwerkavond op 21 november

Voor wie:  verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties, serviceclubs en plaatselijke bedrijven

Doel: elkaar in een informele sfeer ontmoeten en elkaar vinden in de vorm van hulp, ondersteuning, expertise en advies.

Vorm: speeddate. Dit stimuleert het leggen van contacten en het uitwisselen van informatie.

Opdracht vooraf: nadenken over wat u als organisatie te bieden heeft en wat u graag zou willen. Deze vraag voor 7 november vooraf insturen naar steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl

Wanneer: 21 november om 19.30 uur

Waar: Wapen van Drenthe, Heerestraat 1 in Roden

Kosten: geen

Opgave vooraf noodzakelijk: mail naar steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl met vermelding van naam deelnemer en organisatie. (maximaal 2 personen per organisatie.)

Informatie: bij WiN 050-3176500

Organisatie: Noordenveldse Uitdaging en Steunpunt Vrijwilligerswerk

 

 

Toelichting:

 

Een netwerkbijeenkomst biedt de gelegenheid om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en elkaar te vinden in de vorm van hulp, ondersteuning, expertise en advies. Ook is het mogelijk te speeddaten met vertegenwoordigers van bedrijven of andere organisaties om één op één door te praten over uw uitdaging.

 

Speeddaten

Speeddaten stimuleert op een leuke en originele manier het leggen van contacten en het uitwisselen van informatie. De methode leidt tot effectief netwerken, doordat u veel mensen kort en krachtig spreekt.

Speeddaten zorgt voor onverwachte ontmoetingen, bijzondere samenwerkingen en verfrissende ideeën. Ook zal er meer begrip en waardering voor elkaars werk ontstaan.

 

Vraag

Voorafgaand aan het speeddaten is het de bedoeling dat u nadenkt over wat u als organisatie te bieden heeft en wat u graag zou willen. Denk bijvoorbeeld aan diensten of goederen, zoals materialen, computer, vergader-of opslagruimte, hulp bij administratie en beleidsplannen, PR en communicatie. Of nieuwe activiteiten en gezamenlijke acties. Het gaat niet zozeer om financiële sponsoring maar juist om sponsoring in de vorm van diensten of goederen.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This